„Sapientia”

Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że 21 maja tego roku zarejestrowano Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTDM) „Sapientia”.

Członkowie Towarzystwa wybrali na jego prezydenta p. prof. Teresę Bachanek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), a na wiceprezydenta p. prof. Barbarę Kochańską (Gdański Uniwersytet Medyczny). W skład zarządu weszli również p. dr hab. Lidia Postek-Stefańska – sekretarz, p. dr hab. Renata Chałas – skarbnik oraz czterech członków: pp. prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. Anna Komorowska, prof. Maria Mielnik-Błaszczak i dr Anna Lella.

Głównymi celami PTDM jest wypowiadanie się w sprawach osiągania i zachowania zdrowia oraz nauczania medycyny, integracja i podnoszenie jakości kształcenia w dziedzinie nauk medycznych na wszystkich poziomach nauczania, stałe podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów, aktywizowanie pracowników placówek naukowych do podnoszenia poziomu nauczania studentów, nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą oraz stałe podnoszenie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. Prezydent PTEMD zwołała 9 lipca w Nałęczowie zebranie Zarządu i Komisji Współpracy z Zagranicą, podczas którego ustalono strategię działania Towarzystwa w latach 2013- 2014, powołano grupy robocze, zgłoszono organizację i zatwierdzono skład osobowy biura oraz wyznaczono datę Walnego Zgromadzenia członków PTEMD.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Fotografia pamiątkowa wykonana podczas spotkania w Nałęczowie. Na zdjęciu m. in. p. prof. Teresa Bachanek – prezydent (druga od prawej w dolnym rzędzie) oraz p. prof. Barbara Kochańska – wiceprezydent (trzecia od prawej w górnym rzędzie) oraz członkinie Zarządu PTEMD – p. prof. Barbara Adamowicz-Klepalska (trzecia od prawej w dolnym rzędzie), p. prof. Maria Mielnik-Błaszczak (pierwsza od prawej w dolnym rzędzie) oraz p. dr hab. Renata Chałas (trzecia od prawej w górnym rzędzie).

 

Brak głosów