Debata na temat stanu zdrowia jamy ustnej Polaków

Osiemdziesiąt procent dzieci i 92% polskich nastolatków cierpi z powodu próchnicy, a odsetek bezzębności wśród dorosłych rośnie. 80% ubezpieczonych nigdy nie skorzystało z usług lekarza dentysty w ramach NFZ.

O stanie zdrowia jamy ustnej Polaków rozmawiano podczas debaty zorganizowanej 10 kwietnia br. w Krakowie w ramach 12. Kongresu Stomatologów Polskich. Odbyła się ona pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a zainicjowały ją firmy GSK Consumer Healthcare i Wrigley Poland.

W Polsce cały czas brakuje rzetelnej edukacji na temat higieny jamy ustnej. W 14 innych krajach członkowskich lekarze pierwszego kontaktu posiadają specjalny przewodnik naukowy dotyczący zapobiegania chorobom jamy ustnej. Większość państw UE prowadzi też kampanie promujące zdrowe nawyki. Ich liczba różni się w poszczególnych krajach, od jednej na rok do czterech na dwa lata. Nasz kraj miał przynajmniej jedną kampanię skierowaną do obywateli w latach 2011-2013. To nadal za mało, aby znacznie zwiększyć świadomość Polaków w tym jakże ważnym obszarze.

Statystki dotyczące higieny jamy ustnej w Polsce nie napawają optymizmem. Aż 35% z nas nie wymienia regularnie szczoteczki do zębów. Do stosunkowo częstych zabiegów higienicznych możemy zaliczyć stosowanie przez 45% z nas płynu do płukania jamy ustnej. Tylko 30% polaków przyznaje się do mycia zębów po posiłku, a zaledwie 29% sięga po gumę bezcukrową do żucia po posiłku.

Podczas debaty grono ekspertów, m.in. prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster, prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. dr hab. Marek Ziętek, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, podpisało deklarację na rzecz polepszenia zdrowia jamy ustnej polaków obejmującą trzy obszary: poprawę systemu zbierania danych, działania na rzecz profilaktyki oraz edukację i podnoszenie świadomości. 

 

Deklaracja na rzecz polepszenia zdrowia jamy ustnej Polaków

Z uwagi na konieczność szerokiej edukacji społeczeństwa i potrzebę usprawnionej strategii dotyczącej zdrowia Polaków w obszarze jamy ustnej, deklarujemy na rzecz zdrowia pacjentów skoncentrowanie się na trzech obszarach, które obejmują:

1. Poprawę systemów zbierania danych poprzez:
• Stworzenie stałej, finansowanej przez UE, europejskiej sieci zbierania i kontroli danych dotyczących zdrowia jamy ustnej
• Wpracowanie spójnej metody oraz stworzenia systemu zgłaszania danych dotyczących zdrowia jamy ustnej funkcjonujące w całej Europie.

2. Działanie na rzecz profilaktyki poprzez m.in.:
• Stworzenie dostępu do opieki stomatologicznej dla wszystkich, zgodnie z potrzebami
• Wypracowanie narodowej strategii profilaktyki w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej lub planu działania, w oparciu o centralne wytyczne UE
• Opracowanie programów promocji zdrowia koncentrujących się na promowaniu higieny jamy ustnej
• Stworzenie stałego mechanizmu koordynacji działań w Europie, pomiędzy Ministerstwami Zdrowia, Naczelnymi Stomatologami Krajów, Naczelnymi Lekarzami Krajów i Naczelnymi Konsultantami ds. Pielęgniarstwa a Komisją Europejską, którego celem będzie poprawa strategii dla profilaktyki zdrowia jamy ustnej
• Stworzenie zespołów ds. zdrowia jamy ustnej (składający się ze stomatologów, higienistów dentystycznych, pielęgniarek stomatologicznych, itd.), posiadający odpowiednie kwalifikacje do dbania o zdrowie jamy ustnej pacjentów
• Dostrzeganie roli lekarzy stomatologów w profilaktyce chorób oraz promocji zdrowia ogólnego, w tym poradnictwa dotyczącego zerwania z nałogiem palenia, a także w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych jamy ustnej
• Włączenie problemu zdrowia jamy ustnej do krajowych programów nauczania wszystkich osób wykonujących zawód medyczny (lekarzy, farmaceutów itp.).

3. Edukację i podnoszenie świadomości poprzez:
• Opracowanie programów profilaktycznych zdrowia jamy ustnej, obejmujące szkoły podstawowe
i średnie
• Włączenie do programów nauczania na uczelniach kształcących stomatologów obszar kompetencji "profilaktyka i promocja zdrowia”
• Opracowanie narodowych kampanii promujących zdrowie.

 

Brak głosów