III Wrocławskie Dni Implantologii

W dniach 27-28 kwietnia bieżącego roku odbyły się III Wrocławskie Dni Implantologii, których tematem wiodącym była „Estetyka w implantologii”.

Podobnie jak w ubiegłym roku miejscem spotkania był hotel Sofitel we Wrocławiu. Patronat naukowy nad Dniami sprawowali Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI), Deutschen Gesellschaft für Zahnärzliche Implantologie (DGZI), Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS), Dolnośląska Izba Lekarska oraz Miasto Wrocław.

Kongres poprzedziło pięć warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w forum dyskusyjnym dotyczącym zastosowania testu PET w codziennej praktyce klinicznej oraz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu obrazowania 3D w stomatologii z zastosowaniem tomografii wolumetrycznej. Odbyły się również praktyczne warsztaty na materiale zwierzęcym z zakresu technik cięcia i szycia oraz z rekonstrukcji wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem nowej, ultradźwiękowej techniki zakładania materiałów regeneracyjnych. Kolejny interesujący warsztat przedkongresowy dotyczył procedury podnoszenia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem minimalnie inwazyjnej metody z wykorzystaniem ciśnienia hydraulicznego. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość obserwacji zabiegu z transmisją oraz ćwiczenia procedury na bloczkach szkoleniowych.

Kongres rozpoczął się wykładem inauguracyjnym dotyczącym arteterapii mgr Bożeny Kamińskiej, artystki z Gdańska zajmującej się projektowaniem autorskiej biżuterii. Mimo że wykład nie dotyczył bezpośrednio tematyki konferencji, to jednak wspólny mianownik stanowiło pojęcie estetyki, niezmiernie ważne zarówno w sztuce, jak i w leczeniu implantoprotetycznym. Dwudniowe forum kongresowe obejmowało 14 wykładów, prowadzonych przez wykładowców z Polski i z zagranicy. Na zakończenie drugiego dnia kongresu odbyło się tzw. forum ekspertów, na którym zaprezentowano i omówiono sposób postępowania leczniczego w wybranych przypadkach klinicznych.

Wykład Inauguracyjny mgr Bożeny Kamińskiej
 

W nawiązaniu do tematyki tegorocznych Dni znaczna część wykładów była poświęcona możliwości wykorzystania materiałów ceramicznych w leczeniu implantoprotetycznym. Wykłady dotyczyły przewidywalności klinicznej, oceny stopnia osteointegracji implantów ceramicznych, jak również zastosowania materiałów ceramicznych do odbudowy protetycznej. Zaprezentowano też wykłady poświęcone problemom w leczeniu implantoprotetycznym w odcinkach estetycznych oraz omówiono powikłania oparte na wieloletnich obserwacjach. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu szczegółów związanych z metodami podnoszenia zatoki szczękowej, w tym możliwości zastosowania technik, które cechuje minimalna inwazyjność.

Warsztaty praktyczne z technik cięcia i szycia

Wzorem ubiegłego roku przeprowadzono warsztaty charytatywne na rzecz fundacji „Na Ratunek”. Spośród uczestników Kongresu wylosowano osoby, które miały możliwość bezpośredniego uczestniczenia w zabiegu implantacji przeprowadzonym przez dr. Nicolasa Hahna.

Na koniec warto podkreślić fakt wydania albumu kongresowego „Esthetics in Implantology” pod redakcją Marzeny Dominiak i Tomasza Gedrange. Jest to bogato ilustrowana, 250-stronicowa publikacja w języku angielskim, na którą składa się piętnaście rozdziałów opracowanych przez wykładowców konferencji. Album można kupić w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub za pośrednictwem strony www.wdi.wroclaw.pl. Na stronie tej znajdą Państwo również wszelkie informacje dotyczące przyszłych planowanych spotkań. Do zobaczenia we Wrocławiu…

dr n. med. Katarzyna Łysiak-Drwal

 

Brak głosów