Archiwum

Magazyn Stomatologiczny nr 04/08

Temat miesiąca

Nowoczesna diagnostyka
12
Anna Michalska, Marcin Kiciński, T. Katarzyna Różyło
18
Iwona Olszewska-Czyż, Maria Chomyszyn-Gajewska, Agnieszka Sabat, Agnieszka Małek, Dorota Skrzyńska

Magazyn Stomatologiczny nr 02/08

Temat miesiąca

Nowoczesne techniki odtwórcze
20
Paolo Diotallevi, Enrico Moglioni, Eugenio Pezzuti, Antonio Pierazzini, Marco Pasqualini, Pierluigi Floris
Współzależności biomechaniczno- radiologiczne w przypadku resorpcji okołowszczepowej tkanki kostnej. Badanie porównawcze 47 przypadków klinicznych

Magazyn Stomatologiczny nr 12/07

Temat miesiąca

Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa
20
Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Monika Góra