Aspekt stomatologiczny w zespole Lescha-Nyhana – opis przypadku

Aspekt stomatologiczny w zespole Lescha-Nyhana – opis przypadku


W artykule opisano zespół chorobowy Lescha-Nyhana, którego najbardziej charakterystycznym objawem w obrębie jamy ustnej jest samookaleczanie się, powodujące ciężki stan zapalny błony śluzowej oraz przyzębia prowadzący w konsekwencji do utraty zębów.

zespół Lescha-Nyhana

Dental aspects of Lesch-Nyhan syndrome – case description


The article describes the Lesch-Nyhan syndrome, whose most characteristic sign in the region of the oral cavity is self-mutilation that gives rise to a severe inflammatory state of the mucosa and periodontium that lead as a consequence to loss of teeth. The patient needs are those for patients not accepting traditional methods of treatment.

Brak głosów