Badania kliniczne – zasady badań produktów leczniczych

Badania kliniczne – zasady badań produktów leczniczych


We wszystkich dziedzinach medycyny, w tym i stomatologii, trwają badania nad nowymi technologiami i substancjami leczniczymi. Nowy lek, zanim zostanie wprowadzony do użycia, przechodzi skomplikowany i długi proces badawczo-rozwojowy, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Clinical trials – principles of studies on products used in treatment


In all the fields of medicine, including dentistry, there are on-going studies with new technologies and healing agents. A new medicine, before it is used for treatment, undergoes a complicated and long process of study and development, whose basic aim is to determine its effectiveness and safety as a medicine.

Brak głosów