Bezpośrednie nieinwazyjne korekty estetyczne

Bezpośrednie nieinwazyjne korekty estetyczne


Udoskonalone właściwości materiałów złożonych przyczyniają się do zwiększenia zakresu wskazań klinicznych, w których mogą być one bezpiecznie stosowane. W prezentowanym przypadku dokonano istotnych dla estetyki uzębienia korekt z wykorzystaniem materiału złożonego aplikowanego metodą bezpośrednią.

Direct non-invasive aesthetic correction. Case description


Improvements to composite material properties give rise to an increase in the range of clinical indications in which they can be safely used. In the case described, a number of corrections were made to the dental aesthetics using composite material applied using the direct method.

Brak głosów