Czy polscy lekarze dentyści chronią narząd wzroku swoich pacjentów podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych? Doniesienie wstępne

Czy polscy lekarze dentyści chronią narząd wzroku swoich pacjentów podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych? Doniesienie wstępne


Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy polscy lekarze dentyści chronią oczy swoich pacjentów podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych. Badaniem ankietowym objęto 128 lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach dedykowanych stomatologom. Prawidłowo wypełnioną ankietę zwróciło 120 lekarzy. Prawie 30% lekarzy dentystów nigdy nie zabezpiecza narządu wzroku swoich pacjentów, a wielu chroni oczy pacjentów jedynie podczas wykonywania wybranych zabiegów. Wstępne obserwacje wskazują, że polscy lekarze dentyści nie zabezpieczają odpowiednio narządu wzroku leczonych przez nich pacjentów.

Do Polish dentists protect the eyes of their patients during the carrying out of dental procedures? Initial report


The aim of the study was to obtain a reply to the question as to whether Polish dentists protect the eyes of their patients during the carrying out of dental procedures. A questionnaire survey was given to 128 dentists attending a professional training course. Correctly completed questionnaires were returned by 120 dentists. Almost 30% of dentists never protect the eyes of their patients, many only protect patients’ eyes during selected procedures. Initial observations indicate that Polish dentists do not adequately protect the eyes of their patients.

Brak głosów