Diagnostyka zębów zatrzymanych z wykorzystaniem obrazowania CBCT – opis przypadku

Diagnostyka zębów zatrzymanych z wykorzystaniem obrazowania CBCT – opis przypadku


Zęby zatrzymane stanowią poważny problem leczniczy i diagnostyczny. W diagnostyce i planowaniu leczenia pacjentów dużą wartość przypisuje się trójwymiarowemu obrazowaniu radiologicznemu.
W pracy opisano przypadek 17-letniej pacjentki, u której dane uzyskane z obrazowania CBCT pozwoliły na określenie dokładnej budowy zębów zatrzymanych, ich stosunku do zębów sąsiednich oraz okolicznych struktur, a także dostarczyły informacji o możliwych powikłaniach jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ortodontyczno-chirurgicznego. Możliwość wykonania dokładnych pomiarów ułatwiła powzięcie decyzji terapeutycznych, pozwalając chirurgowi na dokładne zaplanowanie zabiegu odsłonięcia zatrzymanych zębów, a ortodoncie umożliwiając określenie precyzyjnych ruchów zębowych, minimalizujących ryzyko resorpcji oraz zwiększających prawdopodobieństwo skutecznego leczenia.
 

Diagnosis of impacted teeth using CBCT imaging – case description


Impacted teeth cause a serious problem in their treatment and diagnosis. In diagnosis and treatment planning great value is attributed to three dimensional radiological imaging. The study describes a case of a 17-year-old female patient in whom data obtained from CBCT imaging allowed an accurate description of the precise morphology of impacted teeth, their relationship to adjacent teeth and local structures. They also supplied information about possible complications even before the commencement of orthodontic-surgical treatment. The possibility of taking exact measurements made it easier to make therapeutic decisions and for the surgeon to carry out exact planning of the procedure of exposing the retained teeth. It also enabled the orthodontist to ascertain precise tooth movement, minimalising the risk of resorption and increasing the likelihood of effective treatment.

Brak głosów