Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA

Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA


Zdjęcie teleradiograficzne czaszki w projekcji PA jest często stosowane do oceny przedoperacyjnej i pooperacyjnej części twarzowej czaszki. Radiogram powinien być wykonywany starannie, z zachowaniem obowiązujących wytycznych i przepisów prawnych. Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich powinno być priorytetem każdego podmiotu leczniczego, gdyż stanowi gwarancję najniższej dawki promieniowania otrzymywanej przez pacjenta z jednoczesnym uzyskaniem optimum informacji klinicznej.

Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection


Teleradiographic images of the skull in PA projection are often used for preoperative and postoperative evaluation of the facial skeleton. The radiogram should be made with care, observing the binding regulations and legal requirements. Improvement of the quality of technique in making radiographs should be a priority for everyone treating the patient, as this is a guarantee for the lowest dose of irradiation given to the patient and, at the same time, the achievement of the optimum clinical information.

Brak głosów