Dwa nadliczbowe zęby zatrzymane – opis przypadku

Dwa nadliczbowe zęby zatrzymane – opis przypadku


W pracy przedstawiono przypadek 16-letniej pacjentki, u której stwierdzono nadliczbowe zęby zatrzymane na podniebieniu.

Two impacted supernumerary teeth – case report


The study describes a case of a 16-year-old female who had diagnosed impacted supernumerary teeth in the palate.

Brak głosów