Estetyczne wypełnienia kompozytowe – technika uproszczona

Estetyczne wypełnienia kompozytowe – technika uproszczona


W artykule zaprezentowano uproszczoną technikę pracy z użyciem materiału kompozytowego Charisma Classic.

Aesthetic composite fillings – simplified technique


The article presents a simplified technique using Charisma Classic composite material.

Brak głosów