Flebolit w obszarze środkowego piętra części twarzowej czaszki – opis przypadku

Flebolit w obszarze środkowego piętra części twarzowej czaszki – opis przypadku


W pracy przedstawiono przypadek bezobjawowego, wykrytego przypadkowo flebolitu, położonego w środkowym piętrze części twarzowej czaszki oraz omówiono sposób diagnostyki rentgenowskiej takich zmian za pomocą dostępnych dla lekarza stomatologa metod obrazowania.

Phlebolith in the region of middle third of facial skeleton – case report


The study describes a case of a symptom-free, accidentally discovered phlebolith, located in the middle third of the facial skeleton. It also describes a method of X-ray diagnosis of such lesions with the help of imaging methods that are available to the dentist.

Brak głosów