Gotowość lekarza stomatologa do zastosowania elektronicznej dokumentacji pacjenta w codziennej praktyce stomatologicznej

Gotowość lekarza stomatologa do zastosowania elektronicznej dokumentacji pacjenta w codziennej praktyce stomatologicznej


W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród lekarzy stomatologów na temat ich gotowości do wprowadzenia dokumentacji elektronicznej w gabinecie stomatologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że 70% lekarzy było dotychczas zainteresowanych oprogramowaniem do obsługi gabinetu, natomiast korzysta z niego obecnie tylko 34% ankietowanych.

Readiness of the dental surgeon to use electronic patient records in everyday dental practice


The study gives the results of questionnaire surveys carried out among dental surgeons on the subject of their readiness to introduce electronic documentation in the dental surgery. The results showed that 70% of dentists were until now, interested in programs for surgeries, but, at present, only 34% of those surveyed use them.

Twoja ocena: Brak Ocena: 5 (2 votes)