Kortykotomia jako zabieg z wyboru w leczeniu ortodontycznym przy obecności zębów ankilotycznych – opis przypadku

Kortykotomia jako zabieg z wyboru w leczeniu ortodontycznym przy obecności zębów ankilotycznych – opis przypadku


Jedną z przyczyn uniemożliwiających przemieszczenie zębów podczas leczenia ortodontycznego jest ankyloza zębów stałych. Zabieg chirurgicznej kortykotomii wyrostka zębodołowego, który ma na celu zmniejszenie oporów kostnych podczas przesuwania zębów, stanowi jedną z możliwości wspomagania utrudnionego procesu przemieszczania zębów.
W pracy opisano przypadek pacjentki z ankylotycznym zębem siecznym przyśrodkowym prawym w szczęce, który nie poddawał się leczeniu ortodontycznemu. Pacjentce wykonano zabieg kortykotomii z użyciem urządzenia Surgysonic II, wykorzystującego zjawisko piezoelektryczne. W jego wyniku uzyskano możliwość przemieszczenia zęba, uzyskując zadowalający efekt leczenia ortodontycznego.
W pracy przedstawiono także zalety wykorzystania narzędzi piezoelektrycznych w leczeniu chirurgicznym wspomagającym leczenie ortodontyczne.
 

Corticotomy as a procedure of choice in orthodontic treatment in the presence of ankylosed teeth – case description


One of the causes that make it impossible to move teeth in orthodontic treatment is ankylosis of permanent teeth. The procedure of surgical corticotomy of the alveolar process, due to reduce the bony resistance during the movement of teeth, is one of the possibilities that can help resolve the problem of the difficult process of tooth movement. The study describes a case of a female patient with ankylosis of the right central maxillary incisor that was not amenable to orthodontic treatment. The patient underwent corticotomy using the Surgysonic II apparatus, making use of the piezoelectric effect. As a result, tooth movement was made possible, together with a satisfactory effect. The study also describes the advantages of using the piezoelectrical apparatus in surgery to aid orthodontic treatment.

Brak głosów