Metoda analizy macierzy odległości euklidesowych (EDMA) w ocenie morfologii twarzy – przegląd piśmiennictwa

Metoda analizy macierzy odległości euklidesowych (EDMA) w ocenie morfologii twarzy – przegląd piśmiennictwa


Tradycyjne metody cefalometryczne są nieustannie uzupełniane nowymi, bardziej zaawansowanymi analizami morfometrycznymi. Nowe techniki charakteryzuje większa dokładność badań, ale wymagają one od użytkownika znajomości ich specyfiki. Jednym z wielu narzędzi używanym w pomiarach morfometrycznych jest analiza macierzy odległości euklidesowych (Euclidean Distance Matrix Analysis, EDMA). Celem pracy było przedstawienie założeń analizy macierzy odległości euklidesowych (EDMA) oraz możliwości jej wykorzystania w ocenie morfologii twarzy.

EDMA, ortodoncja

Euclidean distance matrix analysis (EDMA) method in evaluation of facial morphology – review of the literature


Traditional cephalometric methods are continuously being replaced by newer, more advanced morphometric analyses. New techniques are characterized by greater accuracy of examination but they require the user to be acquainted with their specific features. One of the many tools used in morphometric measurement is Euclidean Distance Matrix Analysis (EDMA). The aim of the study was to describe the principles of EDMA and the possibilities of its use in evaluation of facial morphology.

EDMA, orthodontics
Brak głosów