Ocena możliwości finansowych pacjentów leczonych w ramach procedur chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym

Ocena możliwości finansowych pacjentów leczonych w ramach procedur chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym


W pracy oceniono możliwości finansowe pacjentów leczonych w ramach procedur chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym

Assessment of financial possibilities of patients treated under the concept of the one day surgery procedure and with local anaesthesia


The study evaluates the financial possibilities of patients treated under the concept of the one day surgery procedure and under local anaesthesia.

Brak głosów