Ocena polaryzacji próchnicy na podstawie charakterystyki wskaźnika SiC u dzieci 12-letnich w regionie zachodniopomorskim w latach 2003-2011

Ocena polaryzacji próchnicy na podstawie charakterystyki wskaźnika SiC u dzieci 12-letnich w regionie zachodniopomorskim w latach 2003-2011


Celem pracy była ocena polaryzacji próchnicy zębów stałych u dzieci 12-letnich mieszkających w województwie zachodniopomorskim w latach 2003-2011. Wskaźnik SiC w 2011 r. całej populacji wyniósł 6,1 i był istotnie wyższy u dzieci mieszkających na wsi. W okresie 8 lat wskaźnik SiC zmniejszył się jedynie o 0,2. Stwierdzony w ostatnim badaniu wysoka wartość SiC oraz nieznaczna poprawa w stosunku do roku 2003 nie rokują pozytywnie co do możliwości realizacji celu zdrowia jamy ustnej ŚOZ na rok 2015.

Evaluation of polarization of caries on the basis of characteristics of SiC index in 12-year olds from West Pomerania region during the years 2003-2011


The aim of the study was to evaluate the polarization of caries in permanent teeth of 12-year olds from West Pomerania region during the years 2003-2011. The SiC index in 2011 of the total population was 6.1 and was significantly higher in children from rural areas. During the period of 8 years the SiC index diminished by only 0.2. The high value, during the last examination, of SiC value and the insignificant improvement in relation to year 2003 are not a positive portent as to the possibilities of achieving the aim of oral health of the WHO for 2015.

Brak głosów