Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi

Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi


W pracy opisano trzy przypadki pierwotnego, wielowizytowego leczenia endodontycznego zębów z rozległymi zmianami zapalnymi tkanek okołowierzchołkowych. Podczas leczenia stosowano opatrunki wewnątrzkanałowe w postaci preparatu wodorotlenku wapnia rozrobionego z chlorheksydyną, jodoformu czy metronidazolu. System kanałów korzeniowych opracowano pod kontrolą mikroskopu metodą step-back z użyciem narzędzi ręcznych i wypełniono ostatecznie, stosując metodę bocznej kondensacji zimnej gutaperki. Obserwacja kliniczna i radiologiczna w ciągu kilkunastu miesięcy wykazała, że w każdym z przedstawionych przypadków zastosowane leczenie zapewniło wygojenie się zmian zapalnych.

Primary endodontic treatment of teeth with extensive periapical lesions – case descriptions


The study describes three cases of initial, multi-visit endodontic treatment of teeth with widespread inflammatory lesions of the periapical tissues. During the treatment use was made of intra-canal dressings in the form of calcium hydroxide mixed with chlorhexidine, iodoform or metronidazole. The root canal systems were instrumented under microscope control using the step-back method with hand instruments and finally filled using the lateral condensation method with gutta-percha. Clinical and radiological observation over a dozen or so months has shown that, in every case described, the treatment used ensured healing of the inflammatory changes.

Brak głosów