Porównanie szczelności preparatów MTA i Biodentine zastosowanych do wypełniania wstecznego kanałów korzeniowych

Porównanie szczelności preparatów MTA i Biodentine zastosowanych do wypełniania wstecznego kanałów korzeniowych


Celem badania było porównanie szczelności preparatów MTA i Biodentine zastosowanych do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Do badań posłużyło 20 jednokanałowych zębów ludzkich, których kanały wypełniono gutaperką i uszczelniaczem Acroseal, a następnie po odcięciu wierzchołków i wypreparowaniu ubytków zamknięto wstecznie preparatami MTA lub Biodentine. Po związaniu materiałów próbki poddano testowi penetracji barwnika. Ocena głębokości penetracji fuksyny zasadowej nie wykazała istotnych różnic w szczelności wypełnień wykonanych z badanych materiałów.

Comparison of the sealing ability of MTA and Biodentine preparations in retrograde root canal fillings


The aim of the study was to compare the sealing ability of MTA and Biodentine preparations in retrograde root canal fillings. The study made use of twenty single-rooted human teeth whose canals were filled with gutta percha and Acroseal sealer. After this, after apicoectomy and preparation of cavities, retrofilling was carried out with the preparations MTA or Biodentine. After the setting of the materials, samples were subjected to the dye penetration test. Evaluation of the depth of penetration of basic fuchsin did not show significant differences in the sealing ability of fillings carried out with the materials under examination.

Brak głosów