Porównanie wykonania protez całkowitych metodą klasyczną z metodą z wykorzystaniem wycisku przestrzeni neutralnej w sytuacji trudnych warunków protezowania żuchwy. Opis przypadku

Porównanie wykonania protez całkowitych metodą klasyczną z metodą z wykorzystaniem wycisku przestrzeni neutralnej w sytuacji trudnych warunków protezowania żuchwy. Opis przypadku


Przestrzeń neutralna jest to część bezzębnej jamy ustnej, w której siły wywierane przez mięśnie warg i policzków są równoważone przez siły wywierane przez język. W przestrzeni tej powinny się znajdować protezy całkowite. Autorzy przedstawili metodę wykonania protez z wykorzystaniem wycisku przestrzeni neutralnej na przykładzie pacjentki o utrudnionych warunkach protezowania w żuchwie oraz porównali te protezy z protezami wykonanymi metodą tradycyjną.

Comparison of classical method of complete dentures construction and method using freeway neutral zone impression in the situation of


The neutral zone is the part of the edentulous oral cavity in which the forces exerted by the muscles of the lips and cheeks are evened out by the forces of the tongue. Complete dentures should be found in this space. The authors show a method of denture construction using an impression of the neutral zone in the example of a female patient with difficult conditions for constructing a denture in the mandible. They compared these dentures with those made using the traditional methods.

Brak głosów