Protezy zębowe jako szczególnie częsty rodzaj ciała obcego w przełyku

Protezy zębowe jako szczególnie częsty rodzaj ciała obcego w przełyku


W artykule omówiono kwestię obecności ciał obcych w przełyku, ze szczególnym uwzględnieniem uzupełnień protetycznych, i związanych z tym powikłań. Podstawą badania była retrospektywna analiza historii chorób hospitalizowanych z tego powodu pacjentów. Nadrzędnym celem było zwrócenie uwagi lekarzy stomatologów na postępowanie mające na celu zmniejszenie odsetka odnotowywanych przypadków powikłań jatrogennych.

Dentures as a particularly frequent foreign body in the oesophagus


The article describes the subject of presence of foreign bodies in the oesophagus, with particular reference to dentures and associated complications. The study was based on a retrospective analysis of histories of patients hospitalised for this reason. The chief aim was to draw the attention of dentists to procedures that have as an aim to reduce the percentage of noted cases of iatrogenic complications.

Twoja ocena: Brak Ocena: 4 (1 głos(ów))