Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa

Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa


Diagnostyka radiologiczna pozwala na wizualizację dodatkowych korzeni (radix entomolaris, radix paramolaris) w zębach trzonowych żuchwy. W tym celu znalazły zastosowanie zdjęcia wewnątrzustne zębowe oraz badanie tomografii stożkowej. Ze względu na dwuwymiarowy charakter zdjęć wewnątrzustnych zębowych przewagę w pełnej diagnostyce zyskało badanie tomografii stożkowej. Badanie to umożliwia ukazanie trójwymiarowej anatomii dodatkowych korzeni zębów. Dzięki uzyskanym przekrojom możliwa jest dokładna analiza położenia, zakrzywienia i długości korzeni, a nawet określenie położenia ujścia kanału dodatkowego w stosunku do pozostałych.

Radix entomolaris and radix paramolaris – diagnostic imaging


Owing to the use of periapical radiographs and cone-beam computed tomography (CBCT) it is possible to reveal additional roots (radix entomolaris, radix paramolaris) in mandibular molars. However, the CBCT has an advantage in the detection of additional roots due to the possibility of three-dimensional imaging as compared with two-dimensional periapical radiographs. Thanks to the multiplanar imaging it is possible to get an accurate analysis of the location, curvature and length of the roots and it is even possible to find the entrance to the additional root canal in relation to the others.

Twoja ocena: Brak Ocena: 5 (2 votes)