Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej u 63-letniego pacjenta chorującego na pęcherzycę

Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej u 63-letniego pacjenta chorującego na pęcherzycę


Wprowadzenie. Pęcherzyca, zaliczana do autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych, objawia się na skórze i błonach śluzowych. W obrębie zmian pęcherzycowych istnieje ryzyko złośliwego nowotworzenia, co może skutkować powstaniem raka płaskonabłonkowego.
Cel pracy. Prezentacja przypadku 63-letniego pacjenta z rozległym owrzodzeniem na błonie śluzowej jamy ustnej, u którego zdiagnozowano pęcherzycę zwykłą oraz wykryto raka płaskonabłonkowego jamy ustnej.
Podsumowanie. Owrzodzenia występujące w obrębie jamy ustnej powinny być diagnozowane szybko, ponieważ wczesne wdrożenie leczenia może znacznie poprawić rokowanie, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych.
 

Squamous cell carcinoma of oral cavity in 63-year old patient with pemphigus


Introduction. Pemphigus, classified as belonging to the autoimmunizing vesicular dermatoses, appears on the skin and mucous membranes. There is the risk of malignancy in the vesicular lesions, which may arise with squamous cell carcinoma. Objectives. Presentation of a case of a 63-year old patient with widespread ulceration in the oral mucous membrane, in whom pemphigus vulgaris had been diagnosed and in whom squamous cell carcinoma of the mouth was discovered. Summing up. Ulcerations occurring in the region of the oral cavity should be quickly diagnosed, because the early introduction of treatment may significantly improve the prognosis, especially in cases of neoplasms.

Brak głosów