Rehabilitacja protetyczna 5-letniego chłopca leczonego z powodu przedwczesnej utraty sześciu zębów mlecznych w szczęce w następstwie rozległej próchnicy. Opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna 5-letniego chłopca leczonego z powodu przedwczesnej utraty sześciu zębów mlecznych w szczęce w następstwie rozległej próchnicy. Opis przypadku


W pracy przedstawiono opis przypadku 5-letniego pacjenta leczonego za pomocą protezy częściowej osiadającej akrylowej z powodu ekstrakcji sześciu zębów w szczęce, będącej następstwem rozległej próchnicy. Takie rozwiązanie pozwoliło przywrócić prawidłową artykulację i możliwość żucia pokarmów, dało zadowalający efekt estetyczny oraz umożliwiło bardzo szybką adaptację dziecka do protezy.

Prosthetic treatment for five-year-old boy following premature loss of six maxillary deciduous teeth due to widespread caries. Case description


The study describes a case of a 5-year-old boy treated with a soft tissue supported acrylic partial denture following the extraction of six maxillary teeth due to widespread caries. Such a solution allowed for the return of proper articulation and of the ability to chew food. It gave a satisfactory aesthetic effect and enabled very quick adaptation by the child.

Brak głosów