Rehabilitacja protetyczna bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protezy nakładowej wspartej na dwóch wszczepach oraz zatrzaskach typu Locator. Opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protezy nakładowej wspartej na dwóch wszczepach oraz zatrzaskach typu Locator. Opis przypadku


Leczenie protetyczne bezzębnej żuchwy, mające na celu odtworzenie brakującego uzębienia, warunków zwarciowych oraz przywrócenie komfortu życia pacjentów najczęściej wymaga wykonania protez ruchomych. Stosowane tradycyjne uzupełnienia protetyczne nie spełniają jednak oczekiwań pacjentów, mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia. Założeniem pracy było przedstawienie skuteczności leczenia pacjentki z bezzębną żuchwą z zastosowaniem protezy nakładowej typu overdenture wspartej na dwóch wszczepach śródkostnych oraz zatrzaskach typu Locator. Zastosowane rozwiązanie protetyczne znacznie polepszyło retencję i stabilizację protezy dolnej, przyczyniając się do poprawy komfortu i jakości życia pacjentki.

Prosthetic treatment of edentulous mandible using an overlay denture supported by two endosseous implants and Locator Attachments. Case description


Prosthetic treatment of edentulous mandible concetrates on reconstructing dentition and occludal conditions, restoring comfort of life for patient, most often needs to carry out removal dentures. Traditional dentures often do not fulfill all expectations even though the treatment was performer correctly. The aim of the study was to describe the treatment outcome of female patient with edentulous mandibule who was provided with overdenture retained by two endosseous implants and Locator attachment. This kind of treatment increased the retention and stabilisation of overdenture and improved quality of life for the patient.

Brak głosów