Rehabilitacja protetyczna pacjenta z rozszczepem podniebienia – opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z rozszczepem podniebienia – opis przypadku


Rehabilitacja protetyczna pacjentów z rozszczepem podniebienia jest jednym z etapów kompleksowego leczenia stomatologicznego i zależy od warunków miejscowych oraz ogólnych. Indywidualne podejście oraz staranne zaplanowanie leczenia protetycznego jest niezbędne do przywrócenia właściwych funkcji narządu żucia. W pracy przedstawiono opis przypadku 21-letniego pacjenta, u którego leczenie z zastosowaniem protezy szkieletowej z precyzyjnymi elementami retencyjnymi zakończyło się sukcesem.

Prosthetic rehabilitation of patient with cleft palate – case description


Prosthetic rehabilitation of cleft palate patients is one of the stages of complex dental treatment and depends on local and general conditions. An individual approach and careful planning of prosthetic treatment is essential to restore the proper functions of the chewing apparatus. The study describes a case of a 21-year-old in whom treatment using a skeleton denture with precision attachment retention was successful.

Brak głosów