Rekonstrukcja estetyczna zębów przednich wybielonych metodą nakładkową z zastosowaniem licówek pełnoceramicznych

Rekonstrukcja estetyczna zębów przednich wybielonych metodą nakładkową z zastosowaniem licówek pełnoceramicznych


W pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjentki, której dokonano rekonstrukcji estetycznej zębów siecznych w szczęce za pomocą licówek porcelanowych, po uprzednim wybieleniu zębów metodą nakładkową.

Aesthetic restoration of mouthguard bleached anterior teeth using all ceramic facings


The study describes a case of a female patient in whom aesthetic restoration of incisors in the upper jaw was carried out using porcelain facings after previous whitening of teeth with the mouth guard technique.

Brak głosów