Stan stomatologii w II Rzeczypospolitej Polskiej

Stan stomatologii w II Rzeczypospolitej Polskiej


W pracy przedstawiono sytuację polskiej stomatologii w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ukazano różnice w obrębie środowiska, problemy, z jakimi borykali się lekarze dentyści oraz przedstawiono czasopisma stomatologiczne wydawane w międzywojennej Polsce.

The state of dentistry in the II Polish Republic


The study describes the situation of Polish dentistry during the twenty year inter war period. It shows the differences that existed in the professional environment and the problems that Polish dentists faced. It also shows dental periodicals published in Poland in between the wars.

Twoja ocena: Brak Ocena: 1 (1 głos(ów))