Stan zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnego w rodzinnie występującej dysplazji zębiny typu I

Stan zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnego w rodzinnie występującej dysplazji zębiny typu I


Dysplazja zębiny jest rzadkim schorzeniem wrodzonym, dziedziczonym w sposób autosomalny dominujący. Występuje z częstością 1: 100 000 z jednakowym nasileniem u osób obojga płci. Celem pracy była próba uchwycenia wspólnych zaburzeń dotyczących zarówno zdrowia jamy ustnej, jak i zdrowia ogólnego występujących u wszystkich członków badanej rodziny.

Oral health and general health in familial dentin dysplasia type I


Dentin dysplasia is a rare autosomal dominant disorder. Its incidence is 1:100,000 with similar intensity in both sexes. The aim of the study was an attempt to isolate common disturbances regarding both oral and general health in all members of the family examined.

Brak głosów