Szkło-jonomery – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dentystyki odtwórczej. Część II

Szkło-jonomery – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dentystyki odtwórczej. Część II

Tomasz Kupka

Celem pracy jest przedstawienie ewolucji materiałów dentystycznych na przykładzie cementów szkło-jonomerowych, które znalazły swoje miejsce, jako element myśli odtwórczej – ku biomimikrze.

Glass ionomers – past, present and future of restorative dentistry. Part II

Tomasz Kupka

The aim of the study is to present the evolution of dental materials, using the example of glass ionomer cements that have found their place as an example of creative thought – progress in biomimicry.

Brak głosów