Torbiel samotna kości żuchwy – opis przypadku

Torbiel samotna kości żuchwy – opis przypadku


Jama samotna w ogólnoświatowej klasyfikacji WHO jest określana terminem simple bone cyst (SBC). Jest to zmiana o niewyjaśnionej dotychczas etiologii, która dotyczy głównie kości długich, lecz występuje również w obrębie kości szczęk. Patologia ta jest częstsza u pacjentów młodych, bez względu na płeć, jest bezobjawowa i wykrywana zazwyczaj podczas rutynowych badań radiologicznych.
Autorzy opisali przypadek kliniczny 40-letniego pacjenta, u którego rozpoznano SCB. Opisano szczegółowo diagnostykę przedzabiegową oraz procedurę chirurgiczną zastosowaną podczas leczenia SCB.
 

Simple bone cyst (SBC) of the mandibular bone – case report


Simple bone cyst (SBC) is a term used by WHO to describe a intraosseus empty lesion, frequently observed among young patients. The etiology of the SBC is still unknown. SBC usually appears as an asymptomatic lesion diagnosed accidentally during routine radiographic examination. This intraosseous lesion is not unique to the jaw and is more commonly found in long bones. Authors present a clinical case of a 40 year old patient with a SBC located in jaws. A diagnostic and a surgical procedure is described.

Brak głosów