Triklosan – aktywny składnik past do zębów

Triklosan – aktywny składnik past do zębów


Współcześnie produkowane pasty do zębów zawierają wiele naturalnych lub sztucznych substancji, które warunkują ich wybiórcze albo wielokierunkowe działanie. Wśród składników aktywnych wyróżnia się substancje przeciwdrobnoustrojowe, których działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne pozwala na ograniczenie wzrostu biofilmu oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych dziąseł.
Przykładem takiej substancji może być triklosan, będący od kilku już lat obiektem zainteresowania mediów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Szczególną uwagę zwraca się na efektywność jego działania, możliwość pojawienia się oporności krzyżowej na antybiotyki, wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo stosowania. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują, że 0,3% stężenie triklosanu wykorzystywane w pastach do zębów jest efektywne oraz bezpieczne dla użytkowników i środowiska naturalnego.
 

Triclosan – active component of toothpaste


Currently produced toothpastes contain many natural or artificial substances which influence their selective- or multidirectional functions. Amongst the active components are the antibacterials whose antibacterial or bacteriostatic action allow for reduction of biofilm growth and help in the treatment of inflammatory conditions in the gingiva. An example of such a substance may be triclosan, which has for some years now been an object of attention by the media and organisations involved with protection of the environment. Particular attention is paid to its effectiveness of action, the possibility of development of cross resistance to antibiotics, influence on the natural environment and safety of use. The results of studies up till now indicate that 0.3% concentration of triclosan used in toothpastes is effective and safe for users and for the natural environment.

Brak głosów