Upiększanie ciała a jakość obrazu tomografii wolumetrycznej

Upiększanie ciała a jakość obrazu tomografii wolumetrycznej


Upiększanie ciała towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Obecnie nie ogranicza się tylko do ubioru, fryzury czy noszenia biżuterii, ale wkracza również w zakres stomatologii. Pacjenci nie poprzestają na korzystaniu z nowoczesnych technik adhezyjnych, rozwiązań protetyczno-ortodontycznych czy wybielaniu zębów i stosują nowe sposoby odmładzania i upiększania, których efekty mogą się ujawnić w badaniach radiologicznych. Celem pracy było przedstawienie przypadku, w którym złote nici wszczepione do tkanki podskórnej w celu liftingu spowodowały obniżenie jakości badania tomografii stożkowej CBCT.

Body beautification and quality of cone beam CT images


Body beautification accompanied people since the dawn of humanity. Currently it is no longer limited to clothing, hair or jewellery, but also enters the scope of dentistry. Patients do not limit themselves to cherishing modern adhesive techniques, orthodontic or prosthetic solutions, dental bleaching, but they apply new methods of rejuvenation and beautification, which can affect radiological images. The aim of the paper is to describe a case report of gold threads used for face lifting degraded image quality of a cone-beam CT examination.

Brak głosów