Uzupełnienie natychmiastowe braku zęba siecznego przyśrodkowego szczęki materiałem złożonym wzmacnianym włóknem szklanym (FRC)

Uzupełnienie natychmiastowe braku zęba siecznego przyśrodkowego szczęki materiałem złożonym wzmacnianym włóknem szklanym (FRC)


Współczesna stomatologia zapewnia możliwość szybkiego jednoseansowego uzupełniania braków zębowych. Brak pojedynczego zęba w odcinku przednim stanowi trudny problem kliniczny, zwłaszcza gdy niespodziewanie ząb funkcjonujący dotychczas w jamie ustnej zostanie zakwalifikowany do ekstrakcji. Zaletą tej metody są niewielkie koszty w porównaniu z leczeniem protetycznym oraz możliwość natychmiastowego wykonania uzupełnienia w jamie ustnej. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że nie jest to rozwiązanie ostateczne. Jak się wydaje, jest szczególnie korzystne jako rozwiązanie tymczasowe długoczasowe, gdyż pozwala podczas jednej wizyty wykonać procedury związane jednocześnie z ekstrakcją zęba i jego odbudową funkcjonalną i estetyczną. Pacjent nie jest narażony na uraz psychofizyczny związany z brakiem zęba, zwłaszcza w odcinku przednim.

W pracy opisano przypadek uzupełnienia zęba siecznego przyśrodkowego szczęki, który ze wzglądu na złamanie korzenia został zakwalifikowany do ekstrakcji.
 

Immediate replacement of missing ccntral maxillary incisor using fibre reinforced composite material (FRC)


Modern dentistry ensures the possibility of quick one-visit replacement of tooth loss. The absence of a single tooth in the anterior segment constitutes a difficult clinical problem, especially when, unexpectedly, a tooth until now functioning in the oral cavity, is qualified for extraction. The advantages of this method are the low cost in comparison with laboratory work and the possibility of immediate replacement in the oral cavity. On the other hand, however, it should be remembered that this is not a permanent solution. It appears to be particularly useful as a temporary long-term solution as it makes it possible in one visit to carry out procedures that are at one and the same time connected with tooth extraction, its functional replacement and its aesthetics. The patient is not exposed to psychophysical trauma that is connected with tooth loss, particularly in the anterior segment. The study describes a case of replacement of a maxillary central incisor that, due to root fracture was qualified for extraction.

Brak głosów