Witamina D – witamina zdrowia nie tylko dla dzieci

Witamina D – witamina zdrowia nie tylko dla dzieci


Witamina D3 (cholekalcyferol) jest substancją odgrywającą kluczową rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. W ostatnich kilkudziesięciu latach postrzeganie roli witaminy D w organizmie ludzkim uległo zmianie. Jest obecnie traktowana nie tylko jako witamina, ale także jako hormon steroidowy, ponieważ receptor witaminy D wykryto w wielu tkankach i narządach. Badania epidemiologiczne z drugiej połowy XX wieku wskazują na udział witaminy D w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni i nerwów, układu sercowo- naczyniowego, w profilaktyce nowotworowej i cukrzycy. Poziom witaminy D ma wpływ na infekcje, choroby przewodu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne.
 

Vitamin D – health vitamin not only for children


Vitamin D3 (cholecalciferol) is a substance that plays a key role in calcium-phosphorous balance. In the last few decades, the recognition of the role of vitamin D in the human organism has undergone change. It is at present treated as not only a vitamin but also as a steroid hormone, because vitamin D receptor has been found in many tissues and organs. Epidemiological studies from the second half of the XX century indicate the role of vitamin D in maintaining proper function of muscle and nerves, cardiovascular system, prevention of neoplasms and diabetes. The level of vitamin D has an influence on infection, diseases of the alimentary system, and autoimmune disease.

Brak głosów