Wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych alternatywą wkładów metalowych w odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych alternatywą wkładów metalowych w odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym


Celem pracy było przedstawienie wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym jako alternatywy wkładów metalowych w rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie. Na podstawie piśmiennictwa omówiono zalety i wady wkładów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym oraz wskazania i przeciwwskazania do odbudowy zębów z ich użyciem, wskazano także, jak dokonać wyboru odpowiedniej metody.

Glass fibre root posts as an alternative to metal posts in reconstruction of teeth after endodontic treatment


The aim of the study was to describe root posts reinforced with glass fibre as an alternative to metal posts in the reconstruction of teeth treated endodontically. Based on the literature, the article describes the advantages and disadvantages of composite posts reinforced with glass fibre, together with the indications and contraindications for using them in the reconstruction of teeth. It also indicates how to choose the appropriate method.

Brak głosów