Wykorzystanie przekrojów tomografii komputerowej wiązki stożkowej w diagnozowaniu pionowych złamań korzeni zębów leczonych endodontycznie. Badania in vitro

Wykorzystanie przekrojów tomografii komputerowej wiązki stożkowej w diagnozowaniu pionowych złamań korzeni zębów leczonych endodontycznie. Badania in vitro


Pionowe złamania korzeni zębów często są przyczyną ekstrakcji zębów leczonych endodontycznie. Diagnozowanie kliniczne i radiologiczne takich przypadków jest bardzo trudne. Celem pracy była ocena skuteczności obrazowania za pomocą tomografii komputerowej wiązki stożkowej pionowych złamań korzeni zębów z wypełnionymi kanałami korzeniowymi. Do badań użyto 12 bydlęcych zębów siecznych. W zębach wygenerowano pionowe złamanie korzeni. Po sklejeniu odłamów kanały korzeniowe zostały opracowane i wypełnione. Zęby poddano badaniu za pomocą tomografii komputerowej wiązki stożkowej CS 9300 firmy Carestream. W zębach z wypełnionymi kanałami szczeliny złamania obserwowano najczęściej na przekrojach czołowych (91,7%), a najrzadziej na strzałkowych i transsektalnych (50%). Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w częstości uwidocznienia szczelin złamania w zębach wypełnionych i niewypełnionych kanałowo.
Wykazano, że tomograf wiązki stożkowej z małym polem obrazowania i wysoką rozdzielczością zapewnia jakość diagnostyczną pozwalającą na skuteczne obrazowanie złamań korzeni zębów z wypełnieniami kanałowymi.
 

Use of cone-beam computed tomography scans in the diagnosis of vertical root fractures in endodontically treated teeth. An in vitro study


Vertical root fractures are frequently a reason of extraction of root filled teeth. Clinical and radiological diagnose of such cases is very difficult. The aim of the study was evaluation of the effectiveness of cone-beam CT imaging of vertical root fractures in root filled teeth. Use was made in the study of 12 bovine lateral incisor teeth, in which vertical root fractures were artificially created. After sticking together the fractured pieces, the root canals were instrumented and filled. The teeth were examined with the help of CBCT using the CS 9300 machine manufactured by Carestream. In the teeth with filled canals, fracture lines were most commonly observed in coronal scans (91.7%), and most rarely in saggital and trans-sectional scans (50%). No statistically significant differences were found in the incidence of visualizing of fracture lines in root-filled and non root-filled teeth. It was shown that cone beam computed tomography, with a small field of view and a high resolution, ensures diagnostic quality that allows for effective imaging of vertical root fractures in root-filled teeth.

Brak głosów