Zastosowanie lasera erbowo-yagowego i osocza bogatopłytkowego w leczeniu ropnia przyzębia

Zastosowanie lasera erbowo-yagowego i osocza bogatopłytkowego w leczeniu ropnia przyzębia

Jacek Matys

W pracy omówiono przypadek leczenia ropnia kieszeni przyzębnej lewego pierwszego zęba trzonowego szczęki w przebiegu zespołu perio-endo z użyciem lasera erbowo-yagowego. W opisanym przypadku wykorzystano właściwości osocza bogato- i ubogopłytkowgoj (PRP, PPP) jako środka do poprawy gojenia się rany pooperacyjnej.

 

Use of Er:YAG laser and platelet rich plasma in treatment of periodontal abscess

Jacek Matys

The study describes a case of treatment of an abscess in a periodontal pocket of the left first maxillary molar in the course of perio-endo syndrome using an Er:YAG laser. In the case described the properties of platelet-rich (PRP) and platelet-poor (PPP) plasma as an agent to improve healing of the post-operative wound were used.

Brak głosów