Złoty reamer. Leczenie endodontyczne zęba 24 z obliteracją kanału korzeniowego i zakrzywieniem kanału 3. stopnia według Schneidera – opis przypadku

Złoty reamer. Leczenie endodontyczne zęba 24 z obliteracją kanału korzeniowego i zakrzywieniem kanału 3. stopnia według Schneidera – opis przypadku


W Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii UJ CM przeprowadzono leczenie endodontyczne zęba 24 z obliteracją i zakrzywieniem kanału 3. stopnia wg Schneidera. Kanał korzeniowy opracowano z użyciem systemu instrumentów maszynowych Sendoline S5 Endo (Sendoline, Szwecja) i wypełniono techniką gorącej gutaperki z zastosowaniem systemu EQ Master (Meta Biomed, Stany Zjednoczone).

Endodontic treatment of tooth 24 with obliteration of root canal and III degree canal curvature according to Schneider – case description


In the Department of Conservative Dentistry and Endodontics at the Dental Institute of Jagiellonian University, Medical College, endodontic treatment of tooth 24 with obliteration of root canal and III degree canal curvature according to Schneider was carried out. The root canal was instrumented using the system of Sendoline S5 Endo (Sendoline, Sweden) rotary instruments and filled with hot gutta percha using the EQ Master (Meta Biomed, USA) system.

Brak głosów