Ciekawostki

 • Katarzyna Miądowicz

  W opublikowanym raporcie Oral Health in America: A Report of the Surgeon General znajduje się stwierdzenie, że próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą zakaźną, która występuje u 97%, populacji ludzkiej w każdym przedziale wiekowym (1). Chorobę próchnicową, pomimo wiedzy o jej przyczynach i metodach leczenia, należy więc uważać za problem dotyczący ogółu społeczeństwa.

 • P6261013.jpg

          Od ponad 30 lat zajmuję się zawodowo badaniami radiograficznymi w przemyśle. Jestem autorem wielu publikacji z tej dziedziny, m.in. książki „Radiografia przemysłowa” (WNT, Warszawa 1993), jak również członkiem Komitetu Technicznego Nr 7 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Badania nieniszczące). Jako pierwszy w kraju wdrożyłem do praktyki przemysłowej źródło Se-75. Obecnie już kilkadziesiąt aparatów gammagraficznych z tym źródłem jest z powodzeniem użytkowanych w Polsce.

 • Ryc-1 Pierwszy kontakt..jpg

  Marcin Aluchna

       Wakacje są dla wielu czasem wspaniałych eskapad, połączonych ze zwiedzaniem zabytków, podziwianiem flory i fauny. My, lekarze, podczas takich wypraw niejednokrotnie wykorzystujemy swoje doświadczenie zawodowe, pomagając towarzyszom podróży bądź przypadkowo napotkanym pechowcom. Usunięcie kleszcza, wyłuskanie kolca skorpeny czy zaopatrzenie stłuczonej ręki to dodatkowe wakacyjne „atrakcje”, które fortuna funduje nam gratis! Zdarza się i tak, że los daje nam szansę udzielenia pomocy naszym braciom mniejszym, czyli przedstawicielom świata zwierząt. Taka przygoda może się przytrafić wszędzie. Moja wydarzyła się akurat w Warszawie. Doświadczeniem zdobytym podczas udzielania pomocy lekarskiej… słoniowi pragnę się podzielić z podobnymi jak ja zapaleńcami. Pewnie pomoże im ono uniknąć ewentualnych kłopotów.

 • Ryc 1.JPG

  Marcin Aluchna
   W potocznej opinii praca lekarza stomatologa jest często uznawana za bardzo łatwą i nieobciążającą. Na takie jej postrzeganie wpływa wizerunek dentysty, jaki kreują media, a także i to, jak naszą pracę wycenia NFZ. Nie bez znaczenia jest też wieloletnie traktowanie służby zdrowia przez polityków jako
  ostatniej ze służb.

 • Ryc. 3.JPG

  Marcin Aluchna
   
  Ostatnio coraz częściej lekarze stomatolodzy mają do czynienia z pacjentami, którzy pragną natychmiastowej, radykalnej poprawy wyglądu. Uzyskanie oczekiwanych przez nich efektów przeważnie znacznie wykracza poza zwykłą interwencję stomatologiczną. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, kiedy nawet interwencja w ograniczonym zakresie może przynieść gruntowne zmiany. Doświadczenia takie opisywano w literaturze, a przykładem dostępnego opracowania może być „Ortodoncja w jeden dzień”.

 • Próchnica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą zębów wśród całej populacji Polaków. Zalicza się ją nadal do chorób o największym zasięgu. Polskę, zgodnie z interpretacją danych epidemiologicznych o stanie próchnicy u osób w wieku 12 lat zebranych w 1990 r. zalicza się do państw o umiarkowanej frekwencji próchnicy.

 • Niewiele osób wie, że stres i towarzyszące mu silne napięcie może prowadzić do poważnych uszkodzeń uzębienia.