Stomatologia estetyczna w jeden dzień!

Ryc. 2.JPG

Marcin Aluchna
 
Ostatnio coraz częściej lekarze stomatolodzy mają do czynienia z pacjentami, którzy pragną natychmiastowej, radykalnej poprawy wyglądu. Uzyskanie oczekiwanych przez nich efektów przeważnie znacznie wykracza poza zwykłą interwencję stomatologiczną. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, kiedy nawet interwencja w ograniczonym zakresie może przynieść gruntowne zmiany. Doświadczenia takie opisywano w literaturze, a przykładem dostępnego opracowania może być „Ortodoncja w jeden dzień”.
  W artykule opisano przypadek pacjenta, którego leczenie przeprowadzono podczas jednej wizyty. Zgłosił się on z prośbą o dokonanie korekty estetycznej uzębienia. Anamneza wykazała doskonały stan zdrowia, ujawniła też pewną dozę nastroju depresyjnego. Wiązało się to z brakiem akceptacji pacjenta przez otoczenie i niemożnością realizacji planów życiowych (ryc. 1). Badaniem wewnątrzustnym stwierdzono brak objawów próchnicy i zdrowe przyzębie. Jedynym odstępstwem od normy były bardzo duże korony kliniczne zębów 12, 11, 21, 22. Były one ustawione w protruzji i pokrywały częściowo wargę dolną (ryc. 2).
 Po dokonaniu niezbędnej diagnostyki radiologicznej i przeprowadzeniu wywiadu ekonomicznego opracowano plan leczenia. Obejmował on leczenie endodontyczne zębów, selektywne szlifowanie koron klinicznych oraz korektę ich kształtu z zastosowaniem materiału złożonego. Pacjent zaakceptował plan leczenia, niezwłocznie przystąpiono więc do zabiegu. Po trzech godzinach uzyskano odpowiedni kształt koron zębów. Na skutek działania ubocznego zastosowanych środków znieczulających pacjent popadł w stan euforii. Lekarz skorzystał więc ze sposobności, by poruszyć niezwykle delikatną materię i zasugerować mu dokonanie pewnych zmian, wykraczających poza zakres stomatologii: wymianę dotychczas używanej maszynki do golenia,  zmianę sposobu układania włosów, ćwiczenie mięśni mimicznych twarzy. I tym razem pacjent zaakceptował sugestie operatora. Pełny efekt przemiany, która nastąpiła, ilustruje zdjęcie z wizyty kontrolnej (ryc. 3).
 Warto dodać, że w krótkim czasie po przeprowadzonym zabiegu w życiu osobistym i zawodowym pacjenta zaszły ogromne zmiany, które umocniły jego doskonałe samopoczucie. Odniesione sukcesy zawodowe – błyskotliwa kariera medialna,  a także rosnące zadowolenie z życia osobistego pozwoliły na utrwalenie i podkreślenie efektów zabiegu, ponadto stały się doskonałą weryfikacją stworzonego i wdrożonego z sukcesem planu leczenia. Ośmiela to piszącego te słowa do zaproponowania autorskiej nazwy takiej techniki postępowania: APA  – od Aesthetica Prima Aprilis. Uzyskane wyniki potwierdzają duże możliwości „estetyki dnia pierwszego”, z podkreśleniem jednak, że dotyczą one wyłącznie pierwszego kwietnia.

Pytania testowe do artykułu:

1. Czy to prawda, że papier jest cierpliwy?
A. Tak, ale tylko milimetrowy.
B. Dotyczy to wyłącznie papierów wartościowych.
C. Tak, z wyłączeniem papieru śniadaniowego.
D. Tak, a szczególnie papier, na którym drukuje się gazety.

2. Czy prezentowany opis przypadku można zaliczyć do EBD (stomatologii opartej na faktach)?
A. Tak, publikacja opisuje przypadek kliniczny.
B. Nie, ponieważ opisuje pojedynczy przypadek.
C. Tak, z założeniem jednak, że jest to przypadek z archiwum X
D. Nie, ponieważ opisuje przypadek całkowicie niedorzeczny.

Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 100 punktów nieedukacyjnych z możliwością ich nieodebrania w siedzibie nowego Teatru Kamienica Pana Emiliana Kamińskiego, mieszczącego się w Warszawie przy Alei Solidarności 93.

Autor serdecznie dziękuje Panu Emilianowi Kamińskiemu za udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu prasowym.

 

 

 

 

 Ryc. 2.

 

Brak głosów