Akademia Efektywnego Działania w Nowoczesnym Gabinecie Stomatologicznym. W drodze do zmiany

Nowe warsztaty z cyklu Vademecum Stomatologa Praktyka

Na nasze zachowanie wpływa więcej niż tylko wiedza i umiejętności. Największy wpływ na naszą skuteczność mają nasze przekonania, wartości, nawyki w myśleniu i działaniu, które w konsekwencji przekładają się na równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

Spotkanie I"W drodze do zmiany"

Termin i miejsce: 29 marca 2014, godz. 9.00-15.00, Warszawa

Podczas warsztatów dowiesz się i doświadczysz:

  • Dlaczego pacjenci, mimo zaleceń, nie korzystają z proponowanych im rozwiązań?
  • Jak komunikować się z pacjentem, aby skutecznie wpływać na zmianę złych nawyków?
  • Jak motywować pacjenta do zmiany nawyków?
  • Kiedy pojawia się psychologiczny opór u pacjenta i jak sobie z nim radzić?
  • Jak funkcjonuje człowiek w procesie zmiany?
  • Jak skutecznie wykorzystać metodę Keizen do zmiany nawyków pacjentów oraz do realizacji własnych celów?

Szkolenia są prowadzone w formie interaktywnych warsztatów. Wykorzystane metody pracy dają możliwość opanowania nowych umiejętności w łatwy i efektywny sposób, w atmosferze akceptacji, która wyzwala kreatywność i tworzy poczucie komfortu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalają na przećwiczenie nowo zdobytej wiedzy i odniesienie jej do osobistych doświadczeń oraz indywidualnej praktyki lekarskiej. Na zakończenie każdego warsztatu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Istnieje możliwość zapisania się na jeden warsztat lub na cały cykl. Na zakończenie każdego warsztatu uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa, a uczestnicy całego cyklu - certyfikat ukończenia Akademii efektywnego działania w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym.

Liczba miejsc ograniczona.

Cena jednego warsztatu: 450 zł dla prenumeratorów MS, 570 zł - dla pozostałych osób

Cena całego cyklu (6 spotkań): 2400 zł dla prenumeratorów MS, 3100 zł - dla pozostałych osób

Prowadzący: Sylwia Prawdzik

Doświadczony psycholog, coach ACC ICF i trener biznesu. Pracując ponad 10 lat w największych polskich i międzynarodowych korporacjach zdobywała praktyczną wiedzę i doskonaliła umiejętności w dziedzinie sprzedaży i zarządzania. Od dwóch lat razem z zespołem aktywnie wspiera właścicieli firm i menadżerów w rozwoju i osiąganiu przez nich ambitnych celów oraz wspiera lekarzy w rozwoju kompetencji biznesowych. Właścicielka firmy Smart Coaching.

Informacje i zapisy: Wioleta Kłembokowska, tel. 81 446 98 12 w. 12, e-mail: wioleta.klembokowska@czelej.com.pl

Brak głosów
Brak głosów