Ambasada estetyki w stomatologii. Stopień III

Zastosowanie osocza bogatopłytkowgo PRP w regeneracji dziąseł – szkolenie praktyczne

Termin: 24 maja 2014 r. (sobota)
Koszt: 2650 zł + VAT

Punkty edukacyjne

Program:
Prowadzący: dr Marzena Lorkowska-Precht
10.00-11.30 Regeneracja skóry i śluzówek przy użyciu osocza bogatopłytkowego – podstawy molekularne, wskazania i przeciwwskazania
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.00 Technika przygotowania i wykonania zabiegu – pokaz.

13.00-13.30 Lunch

Prowadzący: dr Grażyna Bartosz, dr Marzena Lorkowska-Precht
13.30-17.30 – Ćwiczenia praktyczne na pacjentach.
17.30-18.00 Dyskusja, podsumowanie i rozdanie dyplomów.
 

Miejsce: ARTISMED, Warszawa, ul. Bukowińska 21/25

Zgłoszenia i informacje: Monika Dzięcioł, tel. 605 886 565 lub 22 351 76 72, www.poldent.pl, zgloszenia@poldent.pl

   
 

Brak głosów
Brak głosów