CHIRURGIA – kurs podstawowy

Dwudniowy kurs praktyczny z ćwiczeniami na materiałach zwierzęcych, realizowany w kameralnych grupach. Przeznaczony zarówno dla osób, które nie miały styczności z implantami, jak i dla lekarzy, którzy są już z tematem trochę zapoznani. W zależności od potrzeb można wykupić jeden dzień lub zgłosić się na dwudniowy cykl, który tak na prawdę pozwoli poczuć się doinformowanym w problematyce implantologicznej i wybrać odpowiedni dla siebie system implantologiczny.

Terminy: 21-22 lutego 2014 
Miejsce: Sala seminaryjna „Proimplant”, Warszawa, ul. Śniegockiej

Prowadzący: dr Wojciech Ryncarz, asyst. stom. Anna Murawska

Cena dwudniowego kursu: 3000 zł (zw. z VAT)

Uczestnicy kursu otrzymają punkty edukacyjne.

Dzień 1.
1. Możliwości zastosowania implantów – implanty a klasyczna protetyka.
2. Anatomia i ograniczenia anatomiczne.
3. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu

- wywiad z pacjentem i przeciwwskazania
- zlecenia badań i ich interpretacja
- statystyki, gwarancje…

4. Podstawy pozycjonowania implantów.
5. Analiza modeli i dokumentacji radiologicznej, omówienie oprogramowania do analizy TK.
6. Planowanie implantoprotetyczne.
7. Pozycjonowanie implantu, szablony chirurgiczne.
8. Dokumentacja wejściowa – set zdjęć portretowych i wewnątrzustnych.
9. Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu.
10. Podstawy biologii gojenia się kości i osteointegracji (rola powierzchni i jakości implantu).
11. Materiały ksenogenne w sterowanej regeneracji kości.
12. Praca z kością oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zabiegu.
13. Procedury chirurgiczne – od planowania cięcia i preparacji płata do technik szycia.
14. Zgody pacjenta na zabieg.
15. Postępowanie pooperacyjne i instrukcje dla pacjenta, opieka pozabiegowa.
16. Gojenie otwarte i zamknięte, otwarcie implantu i przygotowanie do protetyki.

Zajęcia praktyczne
Wspólna analiza zdjęć rtg. i planowanie przypadków, ćwiczenia z technik szycia, implantacje na fantomach żuchwy.

Dzień 2. Prezentacje systemów w kontekście procedur chirurgicznych
1. Budowa poszczególnych implantów – wpływ makrobudowy śruby na stabilizację pierwotną implantu.
2. Połączenia z łącznikiem (stożkowe i horyzontalne) a długofalowa stabilizacja kości.
3. Kaseta chirurgiczna i osprzęt dla poszczególnych systemów.
4. Procedury krok po kroku dla różnych systemów z rodziny Dentsply Implants (Astra, Ankylos, Xive)

- omówienie preparacji łoża pod implant
- wprowadzenie implantu
- newralgiczne etapy procedury i podpowiedzi, jak uniknąć kłopotów.

5. Czyszczenie i konserwacja instrumentarium.
6. Postępowanie pozabiegowe, higienizacja pacjenta.
7. Korekty tkanek miękkich jednoczasowe przy implantacji i w okresie przedprotetycznym.
8. Przegląd materiałów – omówienie katalogów.

Zajęcia praktyczne
Wspólna analiza zdjęć rtg. i modeli przywiezionych przez kursantów – planowanie przypadków, zapoznanie się z instrumentarium oraz implantacje na fantomach żuchwy.

Dzień kliniczny (OPCJA) dla początkujących
Dzień kliniczny uzupełniający kursy podstawowe i dający możliwość spędzenia całego dnia przy zabiegach z lekarzem prowadzącym.
Grupa: 1 osoba
Miejsce: Klinika „Proimplant”, Warszawa
Terminy: do ustalenia indywidualnie z lekarzem opiekunem (dniem kursu jest piątek)
Prowadzący: dr Wojciech Ryncarz
Forma: asystowanie bierne w zabiegach chirurgicznych na żywo, możliwość samodzielnego operowania swojego pacjenta.
Czas trwania zajęć – ok. 8 godzin (w tym ok. 2 godziny na wspólne planowanie przypadków lub poruszenie tematów indywidualnie dopasowanych do potrzeb kursanta).
Cena kursu: 2500 zł dla uczestników kursu chirurgicznego

Informacje organizacyjne na temat kursów: Anna Murawska +48 508 117 394 oraz Zuzanna Liskowacka +48 793 199 770

www.ryncarz.org

Brak głosów
Brak głosów