II Kurs Praktyczny MS (13 i 14 czerwca 2008 r.)

P1020270__.jpg
P1020274__.jpg
P1020275__.jpg
P1020276__.jpg
P1020278__.jpg
P1020281__.jpg
P1020282__.jpg
P1020306.jpg
P1020329.jpg
P1020351.jpg
P1020352.jpg

Warsztaty z cyklu Vademecum Stomatologa Praktyka ruszyły dopiero od połowy maja, a już ustawiła się długa kolejka oczekujących na następne. Nasi prenumeratorzy twierdzą, że patronat prof. dr. hab. n. med.  Zbigniewa Jańczuka i logo MS gwarantują solidne przygotowanie i najwyższy poziom zajęć. Ponieważ na I Kurs Praktyczny zgłosiło się wielu chętnych, postanowiliśmy go powtórzyć. Tym sposobem 13 czerwca w Warszawie, w siedzibie firmy W&H (partnera przedsięwzięcia), po raz drugi zorganizowaliśmy wykład i ćwiczenia z endodoncji. W warsztatach przygotowanych z myślą o prenumeratorach naszego miesięcznika wzięło udział 15 lekarzy stomatologów.
 Zajęcia praktyczne poprzedził wykład na temat opracowania kanałów korzeniowych rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi, który poprowadziła lek. stom. Anna Kogut. Omówiła ona możliwości zastosowania końcówek ultradźwiękowych przy preparacji kanałów korzeniowych oraz zasady dezynfekcji kanałów metodą ultradźwiękową i ozonową. W części praktycznej uczestnicy przećwiczyli opracowanie ujścia kanałów korzeniowych z użyciem mikrosilnika endodontycznego zintegrowanego z endometrem oraz z wykorzystaniem końcówek ultradźwiękowych. Obserwowali pracę urządzenia do ozonoterapii, wykorzystywanej coraz częściej w endodoncji.
 Na zakończenie wśród lekarzy biorących udział w kursie rozlosowano nagrodę specjalną o wartości 3700 zł – najnowszą turbinę ze światłem diodowym TA 98 LED i szybkozłączkę RQ-24 oraz trzy zestawy do higieny jamy ustnej, ufundowane przez Oral B (podczas spotkania lekarze mieli okazję zapoznać się z ich najnowszą ofertą).
„Magazyn Stomatologiczny” dziękuję firmom W&H oraz Oral B za pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia. To dzięki sponsorom byliśmy w stanie zaproponować naszym czytelnikom warsztaty w tak atrakcyjnej cenie.

Warsztaty pierwszej pomocy
Z kolei 14 czerwca w siedzibie Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, odbył się II Kurs Praktyczny „Magazynu Stomatologicznego” – Podstawowe zabiegi ratujące życie w gabinecie stomatologicznym. Wykład lek. med. Agaty Bonderek-Borowczak dotyczył postępowania ratowniczego w przypadku pacjenta z padaczką, ostrym zespołem wieńcowym, przełomem nadciśnieniowym czy udarem niedokrwiennym mózgu. Prowadząca przedstawiła również obowiązujące standardy udzielania pierwszej pomocy choremu na cukrzycę, kobiecie ciężarnej oraz osobie przyjmującej leki zmieniające krzepliwość, zgodne z najnowszymi wytycznymi WHO.
 Tuż po wykładzie rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Pięćdziesięciu stomatologów podzielono na 8-osobowe grupy. Na każdą z nich przypadał jeden ratownik, dzięki czemu wszyscy przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. Lekarze uczyli się rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia i odpowiedniego – szybkiego reagowania w takich sytuacjach. Zapoznali się w praktyce z zasadami udrożnienia i zabezpieczenia dróg oddechowych poszkodowanego, przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas ćwiczeń korzystali z nowoczesnych fantomów, ramienia do wkłuć, defiblyratora automatycznego, fantomu głowy do udrażniania dróg oddechowych oraz defibrylatora AED. Pod okiem instruktorów ćwiczyli także wkłucia dożylne i doszpikowe. Ratownicy omawiali z nimi również skład apteczki – leków i środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym.
 Uczestnicy szkolenia zdobyli 8 punktów edukacyjnych. Na zakończenie otrzymali świadectwo ukończenia kursu.
Zorganizowanie kursu pierwszej pomocy było możliwe dzięki firmie Pierre Fabre Médicament.
Agnieszka Chudzik

 

Brak głosów