Konkurs „Złoty reamer”

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej
i Endodoncji Przedklinicznej PAM w Szczecinie
Redakcja „Magazyn Stomatologiczny”

ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepiej przedstawiony opis przypadku leczenia kanałowego, przeprowadzonego przez studenta stomatologii oraz pracę oryginalną. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie Zakłady Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji polskich uczelni medycznych.
Do konkursu mogą przystąpić studenci stomatologii III, IV i V roku.

INFORMACJE OGÓLNE

Opis przypadku powinien uwzględniać rozpoznanie, procedurę leczniczą oraz uzyskany efekt (układ typowy dla tego typu prac: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, krótki wstęp, opis przypadku, krótkie omówienie, piśmiennictwo). Należy opisać szczegółowo wykonane czynności, podając zastosowane instrumentarium, materiały i techniki. Wymagana jest dokumentacja w postaci zdjęć rentgenowskich, a zalecana – w postaci fotografii, np. z mikroskopu operacyjnego lub fotografii użytych aparatów i materiałów – ryciny należy dokładnie opisać (będzie to punktowane).

Opis przypadku powinien zawierać tytuł, np. „Leczenie endodontyczne siekacza bocznego żuchwy z dwoma kanałami korzeniowymi”, „Leczenie pierwszego zęba trzonowego szczęki z czterema kanałami korzeniowymi” lub „Leczenie zęba z resorpcją wewnętrzną” oraz imię i nazwisko studenta, rok studiów, imię i nazwisko opiekuna naukowego (asystent lub kierownik zakładu), nazwę zakładu i uczelni.
Minimalna liczba znaków – 2500.
Zaleca się, by autorem pracy była jedna osoba.

Praca oryginalna – układ typowy: tytuł, streszczenie po polsku, słowa kluczowe, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo. Zaleca się bogatą dokumentację. Liczba autorów – maksymalnie 2-3.
Zasady pisania pracy powinny być zgodne z regulaminem „Magazynu Stomatologicznego”.
Nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez grono niezależnych recenzentów.
W sprawie formy pracy można się konsultować z
p. Anną Balicką, tel. (0-22) 616 40 15.

Maszynopis pracy wraz z wydrukowanymi rycinami oraz jej zapis elektroniczny (CD) należy przesłać do 30 stycznia 2011 r. pod adresem:
 

Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. 091 466 18 01, 091 466 18 02

Na kopercie należy napisać „Złoty reamer

NAGRODY

Nagrodzeni zostaną autorzy prac – studenci, a także jednostki naukowe, z których pochodzi nagrodzona praca.

Nagroda za najlepszy opis przypadku

Dla studenta: 1000 PLN i nagrody książkowe wartości 500 PLN oraz dwuletnia prenumerata Magazynu Stomatologicznego
Dla jednostki: 25 000 PLN (bony ufundowane przez sponsorów, które zwycięski zakład będzie mógł zrealizować w ich firmach w postaci sprzętu i materiałów)

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną

Dla studenta: 1000 PLN i nagrody książkowe wartości 500 PLN
Dla jednostki: 10 000 PLN (bony ufundowane przez sponsorów, które zwycięski zakład będzie mógł zrealizować w ich firmach w postaci sprzętu i materiałów)
Każda jednostka, która stanie do konkursu, otrzyma dwuletnią prenumeratę „Magazynu Stomatologicznego”.
Przewiduje się również kilka wyróżnień (nagrody książkowe).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach „Magazynu Stomatologicznego”, na co autorzy, przedstawiając je do konkursu, wyrażają automatycznie zgodę. Ogłoszenie zdobywców nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego 2-dniowego spotkania w jednym z warszawskich hoteli (o miejscu poinformujemy dodatkowo) w kwietniu/maju 2011 roku. Na spotkanie to zostaną zaproszeni kierownicy uczestniczących w konkursie zakładów z osobą towarzyszącą, po jednym zespole studenckim z każdej uczelni oraz członkowie komisji konkursowej wraz z osobami towarzyszącymi. Wybrane prace zostaną przedstawione podczas sesji popołudniowej, a nagrody – ogłoszone podczas uroczystej kolacji. Oprócz nagród pieniężnych zwycięscy studenci oraz zakłady otrzymają statuetkę „Złotego reamera”.

SPONSORZY KONKURSU:

Sponsorzy zobowiązują się każdemu zgłoszonemu Zakładowi Stomatologii Zachowawczej (kierownikowi) na czas trwania konkursu:

 • wypożyczyć sprzęt i przekazać pulę materiałów i instrumentów zużywalnych przygotują wykład dla studentów dotyczący danej tematyki
 • przeprowadzić szkolenie prowadzone przez konsultantów medycznych danej firmy (lekarzy stomatologów)
 • wyznaczyć konsultantów medycznych

Sponsorzy otrzymują prawo do zamieszczenia na swoich stronach internetowych tekstów prac zgłoszonych do konkursu.
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z p. Małgorzatą Zakrzewską, tel. 507 146 129 („Magazyn Stomatologiczny”)

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE DODATKOWE

Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 uczelni medycznych (10 zakładów).

 • Białystok – Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Joanna Bagińska 
 • Kraków – Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekun zespołów konkursowych – lek. stom. Aleksandra Kalandyk-Konstanty
 • Lublin – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Bożena Tarczydło
 • Łódź – Zakład Endodoncji Uniwersytetu Medycznego, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Michał Łęski
 • Poznań – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Agata Małkowska-Lanzafame
 • Warszawa – Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
 • Wrocław Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej, opiekun zespołów konkursowych – lek. stom. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
 • Szczecin – Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej oraz Zakład Stomatologii Zachowawczej Pomorskiej Akademii Medycznej, opiekunowie zespołów konkursowych – dr hab. n. med. prof. nadzw. PAM Mariusz Lipski, dr n. med. Maciej Górski
 • Zabrze – Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, opiekun zespołów konkursowych – dr n. med. Dariusz Skaba

Informacje na temat konkursu znajdują się również na stronie www.portaldentystyczny.pl/student/

WYKAZ WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPONSORÓW NA CZAS TRWANIA KONKURSU KAŻDEMU BIORĄCEMU W NIM UDZIAŁ ZAKŁADOWI

 

 • CHLORAN 5,25% (podchloryn sodu 5,25%) – 5 szt.
 • GLUXODENT (chlorheksydyna do płukania) – 5 szt.
 • ENDOSAL 150g (EDTA do płukania) – 5 szt.
 • KWAS CYTRYNOWY 40% – 5 szt.
 • GLUXOGEL (żel z chlorheksydyną) – 5 szt.
 • ENDOCREAM (krem z EDTA) – 5 szt.
 • BIOPULP (wodorotlenek - wapnia) – 5 szt.
 • DEXADENT (maść) – 5 szt.
 • CHEMADENT G-J-P (cement podkładowy) – 2 szt.
 • GUTAP (rozpuszczalnik do gutaperki) – 2 szt.

 

  

 • kątnice do opracowania kanałów S5 ENDO MOTOR – 1
 • pilniki S5 do opracowania kanału, zestawy – 4
 • pilniki S5 do opracowania kanału, uzupełnienia – 4
 • endoboxy z narzędziami – 2
 • narzędzia do uzupełnienia endoboxów (pilniki H, pilniki K, pilniki S – różne rozmiary do uzgodnienia) – 10
 • ćwieki papierowe do osuszania kanału 2%, 4%, 6% (różne rozmiary – do uzgodnienia) – 3
 • ćwieki gutaperkowe do wypełniania kanału 2%, 4%, 6% (różne rozmiary – do uzgodnienia) – 6
 • urządzenie Vibringe do płukania kanału – 1
 • strzykawki do urządzenia Vibringe – 1
 • koferdam, zestaw (Coltene) – 1
 • gumy do koferdamu (lateksowe i bezlateksowe) – 2
 • upychadła do gutaperki, ręczne (różne rozmiary – do uzgodnienia) – 4
 • urządzenie do wypełniania kanałów na ciepło EQMASTER – 1
 • końcówki do gorącego pluggera do EQMaster – 3
 • końcówki do pistoletu, zestawy – 3
 • guttapercha do systemu EQMaster – 4
 • Gutta Flow materiał do wypełniania kanałów na zimno, zestaw – 1
 • Gutta Flow, materiał do wypełniania kanałów, uzupełnienia – 2
 • GPR narzędzia do usuwania gutaperki, zestawy – 2

 

1. Urządzenie do ozonoterapii PROZONE z następującym wyposażeniem:

 • urządzenie PROZONE, rękojeść do sterylizacji, jednorazowe końcówki do aplikacji ozonu po 20 szt.: uniwersalne, do perio, do endo.

2. Skaler ultradźwiękowy EMS miniMaster do pracy ze wszystkimi lekami używanymi w stomatologii z wyposażeniem:

 • o skaler, rękojeść do sterylizacji, końcówki A (skaling nadziąsłowy), P (poddziąsłowy do 3 mm), PS (poddziąsłowy do 10 mm)
 • system ENDO PLUS FS-314 w zestawieniu:
  - końcówka H z CombiTorque – uplastycznianie gutaperki na ciepło
  - końcówka D z CombiTorque – usuwanie ćwieków k-k
  - system Berutti - (5 pilników) – wsteczna resekcja kanałów
  - system pilników RE (5 sztuk) – wsteczna preparacja przewężeń
  - system pilników endo: pilniki stalowe typu K w rozmiarach od 15 do 30 po 6 sztuk każdego rozmiaru do ultradźwiękowego poszerzania i dezynfekcji kanałów
  - system pilników ESI (6 sztuk) – pilniki niklowo-tytanowe w rozmiarze 15 do ultradźwiękowego płukania i dezynfekcji kanałów
  - końcówka RT1 z CombiTorque – do poszukiwania ujść kanałów i znoszenia kalcyfikacji
  - RT2 z CombiTorque – końcówka do uzyskania dostępu w linii prostej do złamanego narzędzia
  - pilniki RT3 – 5 pilników do usuwania złamanych narzędzi
  - uchwyty do pilników ENDO endochuck 120° i 180°
  - kluczyk do przykręcania, pudełko do sterylizacji.

3. Endometr LOCAPEX FIVE

 • urządzenie z bateriami na 6 miesięcy pracy
 • sonda bierna
 • sonda aktywna
 • sonda do pilników ręcznych.

 

Twoja ocena: Brak Ocena: 2.3 (3 votes)
Twoja ocena: Brak Ocena: 2.3 (3 votes)