Leczenie ortodontyczne i ortopedyczne wad zębowo-twarzowych

Leczenie wad zębowo-twarzowych.jpg
Autor: 
Thomas Rakosi, Thomas M. Graber. Redakcja naukowa wydania polskiego: Grażyna Śmiech-Słomkowska

Cena:
280,00 PLN

Cena dla prenumeratorów:
238,00 PLN

Kup książkę

Książka opisuje i ilustruje najnowsze metody leczenia ortodontycznego i ortopedycznego w zakresie twarzoczaszki. Omawia najbardziej efektywne, bezpieczne i zarazem stosunkowo szybkie metody leczenia. Dodatkowo zwraca uwagę na innowacyjne i najnowsze techniki terapeutyczne oraz wykorzystywane materiały (aparaty typu twin block, magnetyczny system czynnościowy, czy chociażby system Ivisalign).

W podręczniku nie pominięto także niezwykle ważnych aspektów, takich jak: elementy diagnostyki, ortodoncja profilaktyczna, wczesne możliwości lecznicze, miniimplanty czy stripping.

W większości rozdziałów teoria poparta jest przypadkami klinicznymi. Dołączone są opisy pacjentów, kolorowe zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne wykonane przed, w trakcie i po leczeniu, różnorodne schematy, diagramy, wykresy i tabele pomocnicze. Godne uwagi jest przede wszystkim to, iż przedstawiono odległe wyniki leczenia.

Na końcu podręcznika umieszczono obszerny indeks pojęć i haseł, co znacznie ułatwia poszukiwanie wybranych fragmentów.