Vademecum Stomatologa Praktyka

DSCN5798.jpg
DSCN5815.jpg
DSCN5828.jpg
DSCN5843.jpg
DSCN5851.jpg
DSCN5855.jpg
DSCN5873.jpg

Pierwsze powakacyjne kursy, organizowane przez „Magazyn Stomatologiczny” w ramach cyklu Vademecum Stomatologa Praktyka, odbyły się 12 września br. w DAGO Centrum w Warszawie. Kierownictwo naukowe nad szkoleniami objął prof. dr hab. med. dr h.c. Zbigniew Jańczuk.

„Podstawowe zabiegi ratujące życie w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem defibrylatora AED – postępowanie w przypadku urazu” tradycyjnie poprowadziła już doskonała znawczyni tego tematu dr Agata Bonderek-Borowczak, która w części teoretycznej tego szkolenia omówiła, między innymi, postępowanie ratownicze w przypadku pacjenta z padaczką, ostrym zespołem wieńcowym, przełomem nadciśnieniowym, udarem niedokrwiennym mózgu, a także w przypadku wstrząsu anafilaktycznego.

Przedstawiła również obowiązujące standardy udzielania pierwszej pomocy choremu na cukrzycę, kobiecie ciężarnej oraz osobie przyjmującej leki zmieniające krzepliwość. 

Część praktyczną kursu poprowadzili doświadczeni ratownicy, którzy pokazywali uczestnikom (podzielonym na mniejsze, kilkuoosobowe grupy), w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy.

Lekarze uczyli się rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia i odpowiedniego – szybkiego reagowania w takich sytuacjach. Zapoznali się w praktyce z zasadami udrożnienia i zabezpieczenia dróg oddechowych poszkodowanego, przeprowadzali resuscytację krążeniowo­‍‑oddechową.

Podczas ćwiczeń korzystali z nowoczesnych fantomów, ramienia do wkłuć, defibrylatora automatycznego, fantomu głowy do udrażniania dróg oddechowych oraz defibrylatora AED. Pod okiem instruktorów ćwiczyli także wkłucia dożylne i doszpikowe. 

Szkolenie zakończyło się sprawdzianem testowym. Każdy uczestnik kursu otrzymał świadectwo jego ukończenia, a na życzenie można było również otrzymać (za dodatkową opłatą) certyfikat AHA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego) na poziomie BLS­‍‑AED (Basic Life Support z wykorzystaniem defibrylatora AED). Uczestnicy szkolenia zdobyli także 8 punktów edukacyjnych. 

Kurs dotyczący pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem dentystów, którzy coraz częściej spotykają się w swojej praktyce z różnymi sytuacjami zagrażającymi życiu pacjenta. A jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia niech świadczy fakt, że – jak przyznaje dr Agata Bonderek-Borowczak – wielu lekarzy dzwoni do Niej, dziękując za doskonałe przygotowanie, które mogli wykorzystać w swojej pracy podczas ratowania ludzkiego życia. 

Zorganizowany we współpracy z firmą Ivoclar-Vivadent kurs protetyczny – „Zasady rekonstrukcji tkanek zębów z zastosowaniem wkładów z włókien szklanych, materiałów kompozytowych i ceramicznych” – poprowadził dr n. med. Piotr Okoński.

Stomatolodzy zapoznali się z zasadami preparacji zębów z żywą miazgą i leczonych endodontycznie pod uzupełnienia całoceramiczne wykonywane w technologii tłoczenia i CAD-CAM.

Prowadzący omówił również zastosowanie różnych rodzajów uzupełnień całoceramicznych, zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora, a także podstawowe zasady okluzji i artykulacji. Kurs ten składał się z części wykładowej i warsztatów, a jego uczestnicy otrzymali 5 punktów edukacyjnych. 

Oba szkolenia, dzięki kameralnym grupom i dużemu zaangażowaniu stomatologów w wykonywane ćwiczenia, odbywały się w miłej i rodzinnej atmosferze. Zadowoleni byli i wykładowcy – starający się przystępnie wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowane przypadki, i uczestnicy, którzy podkreślali, jak wiele wątpliwości dotyczących danego problemu zostało w czasie kursów rozwianych – zwłaszcza podczas części warsztatowych. 

Wszystkim stomatologom dziękujemy za udział w szkoleniach i bardzo pochlebne opinie zarówno na temat ich części naukowej, jak i organizacyjnej – przestronnych, dobrze wyposażonych i klimatyzowanych sal oraz wyśmienitego cateringu.

Anna Balicka

 

Brak głosów