Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Termin: 29-31 maja 2014 r.
Miejsce: Augustów

Kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Czy nowe narzędzia maszynowe zapewniają prawidłowe kształtowanie kanału. Wytyczne dotyczące postępowania w urazach zębów.

Gość specjalny
Peter Bausch (Niemcy) – Okluzja jako ważny element leczenia stomatologicznego.

Wykładowcy
• Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) – Zapalenia przyzębia – obrazy kliniczne, przebieg, rokowanie, leczenie zintegrowane. Leczenie farmakologiczne wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej.

• Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) – Powtórne leczenie endodontyczne. Leczenie endodontyczne zębów przednich z obliteracją systemu kanałowego.

• Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Zastosowanie technik adhezyjnych w stomatologii odtwórczej.

• Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk (Uniwersytet Jagielloński) – Nowoczesne spojrzenie na powstawanie biofilmu w jamie ustnej. Jak zapobiegać i leczyć. Pacjent psychiatryczny w gabinecie stomatologicznym.

• Dr n. med. Barbara Szafrańska (Firma Dentomax) – Sedacja wziewna podtlenkiem azotu. Wskazania, przeciwwskazania i zasady postępowania.

• Dr n. med. Jan Dethloff (Dental Excellens w Łodzi) – Bruksizm – przyczyny i leczenie.

• Wojciech Krówczyński – Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na pracę lekarza dentysty oraz sposoby zaradcze oraz strategie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

• Mgr Andrzej Kołodziejczyk (AMADAR) – Podstawy rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

Kursy:
• Zasady interpretacji zdjęć pan tomograficznych – dr n. med. Maciej Wilamski (AMADAR)
• Łatwa okluzja – Peter Bausch, dr n. med. Jan Dethlof, lek. stom. Jens-Christian Katzschner.

Szczegółowe informacje: www.stomatolodzy-podlasia.pl

 

Brak głosów
Brak głosów